DLI (Dagligt Lys Integral): Forstå dine planters lysbehov

DLI for planter, lær om lys til planter

Lys er en af de vigtigste energikilder for planter. Tilstrækkelig mængde og varighed af lys gavner fotosyntese og fremmer plantevækst. Om sommeren er det ikke et alvorligt problem; men for efterårs- og vinterdage er lyset generelt utilstrækkeligt for planter til at trives. 

De fleste plantedyrker har efter lidt tid fået erfaring med mange af de faktorer der skal til for at få sunde og stærke planter. Herunder vand, luft, ventilation og lys. 

Men en af de vigtigste faktorer, der ofte overses af både nye og erfarne plantedyrkere, er den daglige lysintegral (DLI).

I følgende artikel vil vi komme ind på hvad DLI betyder for dine planter. Og hvordan du beregner dine planter lysbehov ud fra den grolys lampe du har valg, både i afstand og lampe tænd tid. Læs med og bliv klogere på DLI…

DLI er en forkortelse for Daily Light Integral, og den er afgørende for planters vækst, da det påvirker deres fotosyntese og udvikling.

Den videnskabelige forklaring:

DLI måler summen af fotosyntetisk lys (lys i PAR-området, 400-700nm, som er gavnligt for fotosyntese) som planter modtager i løbet af en hel dag (en 24-timers periode).

Den tekniske enheden for DLI er ‘mol·m²·dag‘. Med andre ord fortæller det hvor mange PAR-fotoner, der opfanges af planters overflade i en 24 timers periode.

PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) kendes som mængden af fotosyntetisk aktive fotoner, der falder på en given overflade pr. sekund. Imidlertid er ikke kun lysintensiteten, men også varigheden afgørende for plantevækst.

PPFD tager lysudbytte i betragtning, men ignorerer vigtigheden af belysningstidens varighed (for lamper er det tiden den er tændt pr. dag). Derfor er DLI mere effektivt til at beregne det supplerende lys til planter end PPFD.

Den mindre teknisk forklaring

En anden måde at se tingene på – er at se planterne som “små spande” der opsamler lys over dagen. Jo større, eller jo mere lyskrævende en plante er – jo større kan man forstille sig at spanden er.

DLI svare i den sammenligning til spandens størrelse. PPFD (lysstyrken) kan oversættes til den vandhane der fylder spanden. Jo flere liter pr. sekund der kommer ud gennem vandhanen, jo hurtigere fyldes spanden. Der er selvfølelig en begrænsning på hvor hurtig man kan fylde lys i spanden. Hvis man forsøger at fylde spanden for hurtig, kan planten ikke nå at optager alt lyset, og resten af lyset går til spilde, eller skader planten.

Hvorfor er det vigtigt at forstå DLI?

Planter, ligesom mennesker, har brug for grundlæggende fornødenheder for at overleve. Fra næringsrig jord og vand til sollys, forstår de fleste avlere allerede, hvordan man dyrker og passer på deres planter. Det, som du måske ikke tænker over, er, hvor meget af hver af disse ting du har brug for. Du skal finde balancen mellem ikke at drukne dine planter, samtidig med at du heller ikke lader dem tørre ud. Det samme gælder for lys; hvis du har en grolys lampe, kan du ikke lade det være tændt 24 timer i døgnet, da du vil brænde bladene og tørre det ud. På den anden side kan du heller ikke lade din plante være i mørke hele dagen, da den ikke vil vokse. Dette er, hvor DLI er nyttigt. Ved at vide, hvor meget DLI din plante har brug for, kan du maksimere fotosyntese, og dyrke dem mere effektivt.

Hver planteart har forskellige krav til DLI, alt efter hvor de befinder sig i deres vækstfase, ved at forstå disse behov kan man tilpasse belysningen for at opnå den bedste vækst og produktivitet. Ved at anvende DLI kan gartnere sikre, at de planter, de dyrker, får den nødvendige mængde lys og de dermed opnå højeste mulige udbytter af afgrøder.

Energi effektivitet med DLI

Ved at vide, hvor meget DLI planterne har brug for, kan man bedre træffe beslutninger om, hvornår og hvor meget supplerende belysning der skal tilføjes. Dette føre til et mere effektiv energi forbrug ifht. væksten af planter, og dermed reducere det driftsomkostningerne ved brug af kunstigt lys.

Hvorfor er DLI nyttigt for mine planter?

Planter har brug for lys til at udføre fotosyntese. Uden at trække for mange minder frem fra biologitimerne i skolen, er det processen, hvor planter omdanner lys, vand og kuldioxid til sukker og oxygen. Dette er, hvordan planter vokser, de bruger det sukker, de laver, til at bygge mere masse. Ved at optimere antallet af lysfotoner, der rammer din plante, optimerer du væksthastigheden af din plante.

Find dine planters DLI behov

Alle planter har brug for lys for at vokse, men nogle har brug for mere, and andre for mindre for at trives. Så derfor er det en god ide at finde dine planters PPFD og DLI behov:

Du kan finde oplysninger om DLI-behov i bøger, videnskabelige artikler, eller fra troværdige online ressourcer. Hvis du ikke kan finde præcise DLI-værdier, kan du få en generel idé om, hvorvidt planten kræver lavt, medium eller højt lys.

DLI for tomat dyrkning

Når du skal dyrke tomater frem fra tomatfrø indenfor, er lyset en meget vigtig faktor. Og tomaters lysbehov ændre sig med hvilken vækstfase de er i, og ved temperaturen. Ved en hurtig søgning på nettet kommer følgende information frem:

DLI og PPFD for tomater, forspiring og dyrkning

Fra opslaget ses der flere forskellige tal:

For spirer

 • PPFD fra 150 til 350
 • DLI  fra 8 til 18

For voksende planter

 • PPFD fra 350 til 800
 • DLI  fra 22 til 30

Her er spørgsmålet, hvorfor er der et interval for både PPFD og DLI?

Svaret er at jo varmer det er, jo større er tomatens behov for PPFD (lysstyrke), og DLI (lysmængde). Herunder ses vejledende anbefalinger:

Forspiring af tomater:

 1. Første fase er frøspiring v. 21-24ºC – Det en misforståelse at tomatfrø behøver lys for at spirer, det er ikke korrekt!
 2. Anden fase er vækst, her bør temperaturen være omkring 18-20ºC, og min 15ºC om dagen. Her vil lysbehovet ved 15ºC være PPFD=150 & DLI=8. Hvis temperaturen stiger til 20ºC eller mere stiger lysbehovet op mod PPFD:350/DLI:18, og så går væksten meget hurtigt!

Vækst af tomater

 • Ved voksende planter stige behovet rigtig meget hvis de skal sætte frugt, og temperaturen er meget høj (Drivhuset): PPFD:800 / DLI:30. Her er det nødvendigt med tilskudslys, som det tit ses ved professionelle drivhuse. 

Så, derfor bør du vurder vækstbetingelserne ved valg af lys tilskud: Overvej faktorer som temperatur, fugtighed, CO2-niveauer og næringsstoffer i dit dyrkningsområde. Disse faktorer kan påvirke plantens DLI-behov og bør tages i betragtning. 

Beregn DLI for dine planter

For at beregne DLI, kan du bruge følgende formel:

Beregn DLI fra PPFD

Før du går i baglås over den, har vi lavet nogle online beregner her, så er det nemt at fortage udregningen selv: 

PPFD (umol/s/m2) til DLI (mol/dag) beregner:

Brug denne beregner hvis du kender PPFD (umol/s/m2) fra din lampe i den afstand den er fra dine planter – findes på lampens hjemmeside/datablad. Samt du ved hvor mange timer din lampe er tændt hver dag. Her finder du så hvor mange DLI (mol·m–2·d-1) dine planter modtager hver dag.

PPFD (umol/s/m2):

Tid (Timer):Resultat: ?

Skygge planter kræver en DLI mellem 5-10, halvskygge planter 10-15, og sollys planter vil kræve mere end 15.

PPFD (umol/s/m2) til tænd tid pr dag

Brug denne beregner hvis du kender PPFD (umol/s/m2) fra din lampe i den afstand den er fra dine planter – findes på lampens hjemmeside/datablad. Samt du ved hvor meget DLI din plante har brug for (Kan findes på nettet for din plantesort). Her finder du så hvor mange timer din lampe skal være tændt hver dag.

PPFD (umol/s/m2):

DLI (mol/dag/m2):Resultat: ?

DLI (umol/s/m2) til PPFD

Brug denne beregner hvis du ikke kender hvor meget PPFD du får. Men ved hvor meget DLI din plante har brug for (Kan findes på nettet for din plantesort). Samt du ved hvor mange timer lyset er tændt. Her finder du så PPFD.

DLI (mol/dag/m2):

Tid (Timer):Resultat: ?

Vælg det rigtige grolys til dine planter fra DLI

DLI er også afgørende for dit valg af grolys til planter.

Hvis du ønsker at forspire eller dyrke planter indendørs, er det vigtigt at vælge en grolys lampe med en passende PPFD styrke, som kan give den nødvendige mængde lys for at opretholde optimal vækst i dine planter.  Og det samtidig med at lampen ikke er for kraftig ifht. behovet, da lamper jo koster mere, jo større de er. Før du vælger en lampe, bør du overveje følgende:

 • For lidt lys, og dine planter strækker sig og blive spinkle.
 • For meget lys, og du spilder energi, samt i værste tilfælde kan det forbrænde dine planter.
 • Vækstfasen, hvilken vækststadie skal du bruge lampen til?
 • Temperaturen der hvor du vokser dine planter, jo højere, jo mere lys har du behov for. 
 • Andet lys, fx vinduet, eller i drivhuset?
 • Arealet der skal belyses, husk planter bliver større når de vokser, og dermed fylder de et større areal. Her kan en dæmpbar lampe være en stor fordel, da den spare mere på strømmen.

Er der en perfekt DLI for mine planter?

Det korte svar er nej. Planter er meget forskellige og trives under forskellige omstændigheder. Naturen er det bedste eksemble på dette, da der er meget få økosystemer, hvor planter ikke eksisterer. Selv i de hårdeste miljøer som ørkener, trives planter som kaktusser. Så heldigvis behøver du ikke at skabe perfekte betingelser for dine planter for at få dem til at trives.

Nogle af de ting der kan påvirke dine planters behov for DLI (Energi), er:

 • Planteart: Forskellige plantearter har forskellige DLI-behov. Nogle planter kræver højere DLI-værdier for optimal vækst, mens andre trives bedre med lavere værdier.
 • Vækststadium: En plantes DLI-behov kan ændre sig over tid, afhængigt af vækststadiet. Generelt har unge planter og frøplanter lavere DLI-behov end mere modne planter, der er i vækst- eller blomstringsfasen.
 • Temperatur: Temperaturen i vækstområdet kan også påvirke en plantes DLI-behov. Højere temperaturer kan øge en plantes metaboliske aktivitet og dermed krævet DLI, mens lavere temperaturer kan reducere behovet. 
 • CO2-niveauer: En øget koncentration af CO2 i vækstområdet kan øge plantens evne til at udføre fotosyntese og dermed øge dens DLI-behov.
 • Fugtighed: Høj luftfugtighed kan reducere en plantes evapotranspiration og dermed reducere dens DLI-behov. Omvendt kan lav luftfugtighed øge plantens vandtab og dermed øge dens behov for lys.
 • Næringsstoffer: Næringsstofmangel eller -ubalance kan begrænse en plantes evne til at udføre fotosyntese og dermed påvirke dens DLI-behov.
 • Dyrkningsmetode: Dyrkningsmetoden, såsom jordbaseret eller hydroponisk, kan også påvirke en plantes DLI-behov. Hydroponiske systemer kan øge plantens evne til at optage næringsstoffer og dermed øge dens behov for lys.