DLI (Daily Light Integral): Forstå lysbehovet til plantene dine

DLI for planter, lær mer om lys for planter

Lys er en av de viktigste energikildene for planter. Tilstrekkelig mengde og varighet av lys fremmer fotosyntesen og plantenes vekst. Om sommeren er ikke dette noe stort problem, men om høsten og vinteren er det som regel for lite lys til at plantene trives. 

Etter hvert har de fleste plantedyrkere fått erfaring med mange av de faktorene som er nødvendige for sunne og sterke planter. Det gjelder blant annet vann, luft, ventilasjon og lys. 

Men en av de viktigste faktorene som ofte blir oversett av både nye og erfarne dyrkere er daglig lysintegral (DLI).

I den følgende artikkelen vil vi diskutere hva DLI betyr for plantene dine. Og hvordan du beregner plantenes lysbehov basert på DLI. vekstlys lampe har du valgmuligheter, både når det gjelder avstand og lampens innkoblingstid. Les videre og lær mer om DLI...

DLI er en forkortelse for Daglig lys Integral, og det er viktig for plantenes vekst ettersom det påvirker fotosyntesen og utviklingen.

Den vitenskapelige forklaringen:

DLI måler summen av fotosyntetiserende lys (lys i PAR-område, 400-700 nmsom er gunstig for fotosyntesen) som plantene mottar i løpet av en hel dag (en 24-timers periode).

Den tekniske enheten for DLI er 'mol-m²-dag'. Det forteller med andre ord hvor mange PAR-fotoner som fanges opp av plantenes overflate i løpet av et døgn.

PPFD (fotosyntetisk fotonflukstetthet) er kjent som mengden fotosyntetisk aktive fotoner som faller på en gitt overflate per sekund. Det er imidlertid ikke bare lysintensiteten, men også varigheten som er avgjørende for planteveksten.

PPFD tar hensyn til lyseffekten, men ignorerer betydningen av belysningstidens varighet (for lamper er dette den tiden de er slått på per dag). Derfor er DLI mer effektiv enn PPFD til å beregne tilleggslys for planter.

Den mindre tekniske forklaringen

En annen måte å se det på er å betrakte planter som "små bøtter" som samler lys gjennom hele dagen. Jo større eller mer lyskrevende en plante er, desto større kan du tenke deg at bøtten er.

I denne sammenligningen tilsvarer DLI størrelsen på bøtta. PPFD (lysstyrke) tilsvarer kranen som fyller bøtta. Jo flere liter per sekund som kommer ut av kranen, desto raskere fylles bøtta. Det finnes selvsagt en grense for hvor raskt du kan fylle bøtta med lys. Hvis du prøver å fylle bøtta for raskt, klarer ikke planten å absorbere alt lyset, og resten av lyset går til spille eller skader planten.

Hvorfor er det viktig å forstå DLI?

I likhet med mennesker trenger planter grunnleggende ting for å overleve. De fleste dyrkere vet allerede hvordan de skal dyrke og ta vare på plantene sine, fra næringsrik jord og vann til sollys. Det du kanskje ikke er klar over, er hvor mye av hver av disse tingene du trenger. Du må finne balansen mellom å ikke drukne plantene dine og samtidig unngå at de tørker ut. Det samme gjelder lys; hvis du har et vekstlys, kan du ikke la det stå på 24 timer i døgnet, da du vil brenne bladene og tørke dem ut. På den annen side kan du heller ikke la planten stå i mørket hele dagen, da vil den ikke vokse. Det er her DLI er nyttig. Ved å vite hvor mye DLI planten din trenger, kan du maksimere fotosyntesen og få den til å vokse mer effektivt.

Hver planteart har ulike behov for DLI avhengig av hvor i vekstfasen de befinner seg, og ved å forstå disse behovene kan du tilpasse belysningen for å oppnå best mulig vekst og produktivitet. Ved å bruke DLI kan gartnere sørge for at plantene de dyrker, får den lysmengden som er nødvendig for å oppnå høyest mulig avling.

Energieffektivitet med DLI

Når du vet hvor mye DLI plantene trenger, kan du ta bedre beslutninger om når og hvor mye ekstra belysning du skal legge til. Dette fører til et mer effektivt energiforbruk i forhold til planteveksten, noe som reduserer driftskostnadene for kunstig belysning.

Hvorfor er DLI nyttig for plantene mine?

Planter trenger lys for å utføre fotosyntese. Uten å trekke frem for mange minner fra biologitimer på skolen, er fotosyntesen prosessen der planter omdanner lys, vann og karbondioksid til sukker og oksygen. Det er slik plantene vokser - de bruker sukkeret de produserer til å bygge opp mer masse. Ved å optimalisere antallet lysfotoner som treffer planten, optimaliserer du plantens veksthastighet.

Finn plantenes DLI-behov

Alle planter trenger lys for å vokse, men noen trenger mer og noen trenger mindre for å trives. Derfor er det lurt å finne ut hva slags PPFD og DLI plantene dine trenger:

Du kan finne informasjon om DLI-krav i bøker, vitenskapelige artikler eller fra troverdige nettressurser. Hvis du ikke finner nøyaktige DLI-verdier, kan du få et generelt inntrykk av om planten trenger lite, middels eller mye lys.

DLI for tomatdyrking

Ved dyrking av tomater fra tomatfrø Innendørs er lys en svært viktig faktor. Og lysbehovet til tomater endrer seg med vekstfasen de er i og temperaturen. Et raskt søk på nettet avslører følgende informasjon:

DLI og PPFD for tomater, forspiring og dyrking

Fra innlegget kan du se flere forskjellige tall:

For spirer

 • PPFD fra 150 til 350
 • DLI fra kl. 8.00 til 18.00

For dyrking av planter

 • PPFD fra 350 til 800
 • DLI fra 22 til 30

Her er spørsmålet: Hvorfor er det et intervall for både PPFD og DLI?

Svaret er at jo varmere det er, desto større er tomatens behov for PPFD (lysstyrke) og DLI (lysmengde). Nedenfor følger veiledende anbefalinger:

Forspiring av tomater:

 1. Første fase er spiring av frøene ved 21-24 ºC. Det er en misforståelse at tomatfrø trenger lys for å spire, men det stemmer ikke!
 2. Den andre fasen er vekstfasen, der temperaturen bør ligge på rundt 18-20 ºC, og minst 15 ºC om dagen. Her vil lysbehovet ved 15 ºC være PPFD=150 og DLI=8. Hvis temperaturen stiger til 20 ºC eller mer, øker lysbehovet til PPFD:350/DLI:18, og da går veksten svært raskt!

Dyrking av tomater

 • For planter i vekst øker behovet kraftig hvis de skal sette frukt og temperaturen er svært høy (veksthus): PPFD:800 / DLI:30. Her er det behov for tilleggsbelysning, slik det ofte er i profesjonelle drivhus. 

Derfor bør du vurdere vekstforholdene når du velger lystilskudd: Ta hensyn til faktorer som temperatur, luftfuktighet, CO2-nivå og næringsstoffer i vekstområdet. Disse faktorene kan påvirke plantens DLI-behov og bør tas i betraktning. 

Beregn DLI for anleggene dine

For å beregne DLI kan du bruke følgende formel:

Beregne DLI fra PPFD

Før du lar deg rive med, har vi laget noen kalkulatorer på nettet, slik at du enkelt kan gjøre regnestykket selv: 

PPFD (umol/s/m2) til DLI (mol/dag) kalkulator:

Bruk denne kalkulatoren hvis du kjenner PPFD (umol/s/m2) for lampen i den avstanden den befinner seg fra plantene - som du finner på lampens nettside/datablad. Og du vet hvor mange timer lampen er slått på hver dag. Finn deretter ut hvor mange DLI (mol-m-2-d-1) plantene dine får hver dag.

PPFD (umol/s/m2):

Tid (Timer):Resultat: ?

Skyggeplanter krever en DLI på mellom 5 og 10, halvskyggeplanter 10-15 og sollysplanter mer enn 15.

PPFD (umol/s/m2) for innkoblingstid per dag

Bruk denne kalkulatoren hvis du kjenner PPFD (umol/s/m2) for lampen din i den avstanden den er fra plantene dine - finnes på lampens nettside/datablad. Og du vet hvor mye DLI planten din trenger (finnes på nettet for din plantesort). Finn deretter ut hvor mange timer lampen bør være på hver dag.

PPFD (umol/s/m2):

DLI (mol/dag/m2):Resultat: ?

DLI (umol/s/m2) til PPFD

Bruk denne kalkulatoren hvis du ikke vet hvor mye PPFD du får. Men du vet hvor mye DLI planten din trenger (finnes på nettet for din plantesort). Og du vet hvor mange timer lyset er slått på. Her finner du PPFD.

DLI (mol/dag/m2):

Tid (Timer):Resultat: ?

Velg riktig dyrkingslys for plantene dine fra DLI

DLI er også avgjørende for ditt valg av vekstlys.

Hvis du vil spire eller dyrke planter innendørs, er det viktig å velge en vekstlampe med en passende PPFD-styrke som kan gi den nødvendige lysmengden for å opprettholde optimal vekst hos plantene dine. Samtidig bør lampen ikke være for kraftig for dine behov, ettersom lamper koster mer jo større de er. Før du velger en lampe, bør du vurdere følgende:

 • For lite lys og plantene vil strekke seg og bli spinkle.
 • For mye lys er sløsing med energi, og i verste fall kan det brenne plantene dine.
 • Vekstfasen, hvilket vekststadium bør du bruke lyset til?
 • Jo høyere temperatur det er der du dyrker plantene dine, desto mer lys trenger du. 
 • Annet lys, f.eks. fra vinduet eller i drivhuset?
 • Området som skal belyses - husk at plantene blir større etter hvert som de vokser, og at de derfor tar opp et større område. En dimbar lampe kan være en stor fordel her, da den sparer strøm.

Finnes det en perfekt DLI for plantene mine?

Det korte svaret er nei. Planter er svært forskjellige og trives under ulike forhold. Naturen er det beste eksempelet på dette, ettersom det finnes svært få økosystemer der det ikke finnes planter. Selv i de tøffeste miljøene, som ørkener, trives planter som kaktus. Så heldigvis trenger du ikke å skape perfekte forhold for at plantene dine skal trives.

Noen av de tingene som kan påvirke plantenes behov for DLI (energi), er følgende:

 • Type anleggUlike plantearter har forskjellige krav til DLI. Noen planter krever høyere DLI-verdier for optimal vekst, mens andre trives bedre med lavere verdier.
 • VekststadiumEn plantes DLI-behov kan endre seg over tid, avhengig av vekststadiet. Generelt har unge planter og frøplanter lavere DLI-behov enn mer modne planter som er i vekst- eller blomstringsfasen.
 • TemperaturTemperaturen i vekstområdet kan også påvirke plantens behov for DLI. Høyere temperaturer kan øke plantens metabolske aktivitet og dermed behovet for DLI, mens lavere temperaturer kan redusere behovet. 
 • CO2-nivåer: En økt konsentrasjon av CO2 i vekstområdet kan øke plantens evne til å utføre fotosyntese og dermed øke DLI-behovet.
 • Luftfuktighet: Høy luftfuktighet kan redusere en plantes evapotranspirasjon og dermed redusere DLI-behovet. Omvendt kan lav luftfuktighet øke plantens vanntap og dermed øke behovet for lys.
 • Næringsstoffer: Mangel på eller ubalanse i næringsstoffene kan begrense plantens evne til å utføre fotosyntese og dermed påvirke DLI-behovet.
 • DyrkningsmetodeDyrkningsmetoden, for eksempel jordbasert eller hydroponisk, kan også påvirke plantens DLI-behov. Hydroponiske systemer kan øke plantens evne til å ta opp næringsstoffer og dermed øke behovet for lys.