Hvilket lys er bedst for planter at vokse i

Pink grolys lampe
Det bedste lys for planter er sollys, men hvis solen mangler, er kunstigt lys, og her er et fuldspektrum hvidt vækstlys, det der ligner sollys mest. 
 
Det rigtige lys og lysstyrke er afgørende for planters vækst og udvikling. Det er nødvendigt for fotosyntese, processen, hvor planter omdanner lysenergi til kemisk energi i form af glukose.
 

I denne artikel, vil jeg undersøge de forskellige typer lys, deres fordele og ulemper, og hvordan de påvirker planters vækst.

Målet er at give en klar forståelse af, hvilket lys der er bedst for planter at vokse i.

Fotosyntese er en proces, der foregår i planters blade og stængler. Det kræver lys, vand og kuldioxid for at producere glukose og ilt. Lys er nødvendigt for at aktivere klorofyl, det grønne pigment i planter, der absorberer lys og bruger det til at omdanne kuldioxid og vand til glukose.

Der er to hovedtyper af lyskilder, der kan bruges til at dyrke planter: naturligt sollys og kunstigt lys.

sunflower field

Sollys som Kilde til Lys

Naturligt sollys er den mest ideelle lyskilde for planter, da det indeholder alle de farver i lys spektret (fra 400nm til 730nm), der er nødvendige for planters vækst. Det er også gratis og let tilgængeligt (om sommeren).

Fordele ved naturligt sollys

Naturligt sollys er den mest ideelle og effektive lyskilde for planter af flere grunde:

 1. Det indeholder alle farver i lys spektret: Sollys indeholder alle farverne i lys spektret, fra ultraviolet til infrarødt. Dette er vigtigt, fordi planter bruger forskellige dele af spektret til forskellige processer. For eksempel bruger planter blåt lys til blad- og stængelvækst og rødt lys til blomstring og frugtsætning.
 2. Det er gratis og let tilgængeligt: Sollys er en naturlig ressource, der er tilgængelig overalt og ikke kræver nogen omkostninger. Dette gør det til en økonomisk bæredygtig mulighed for plantedyrkning.
 3. Det har den rigtige balance mellem lysintensitet og varighed: Sollys har en naturlig cyklus af dagslys og mørke, som planter har tilpasset sig til over millioner af år. Dette gør det til den mest naturlige og sunde lyskilde for planter.

Selvom naturligt sollys er den bedste lyskilde for planter, er det vigtigt at bemærke, at det ikke altid er tilgængeligt eller passende. For eksempel i vintermånederne eller i områder med meget skyet vejr, kan det være nødvendigt at supplere med kunstigt lys. Desuden kan nogle planter kræve specifikke lysforhold, som ikke altid kan opfyldes af naturligt sollys alene.

Ulemper ved naturligt sollys

Selvom naturligt sollys er den mest ideelle lyskilde for planter, er der nogle ulemper, der skal overvejes:

 1. Det er ikke altid tilgængeligt: I nogle dele af verden, især i nordlige og sydlige regioner, er dagslyset meget begrænset i vintermånederne. Dette gør det vanskeligt for planter at få den nødvendige mængde lys til at vokse ordentligt. Desuden kan der i nogle områder være perioder med meget skyet vejr, hvilket også begrænser mængden af sollys, der når planterne.

 2. Det kan være for intens for nogle planter: I sommermånederne, især i tropiske og subtropiske regioner, kan sollys være ekstremt intens. Dette kan forårsage skade på planter, der ikke er tilpasset sådanne forhold. For eksempel kan for meget direkte sollys forårsage bladforbrænding, dehydrering og endda permanent skade på planten.

 3. Mikrogrønt: Direkte sol vil udtørre de sagte planter i løbet af få minuter hvis de planteres direkte i solen. Mikrogrønt kan dermed med fordel dyrkes under kunstigt vækstlys. 

Disse ulemper gør det nødvendigt at tage forholdsregler, når man dyrker planter i naturligt sollys. Det kan være nødvendigt at supplere med kunstigt lys i perioder med begrænset dagslys, eller at give skygge til planter, der er følsomme over for intens sollys. Det er også vigtigt at vælge planter, der er egnede til de lysforhold, der er tilgængelige i dit område.

indendoers-koekkenhave_small_default
Kunstigt vækstlys

Kunstigt Lys som Kilde til Vækstlys

Kunstigt vækstlys er en god erstatning for naturligt sollys, især når sollys ikke er tilgængeligt. Der er forskellige typer af kunstigt lys, såsom fluorescerende lys, LED- grolys og glødelamper.

Fordele ved kunstigt lys

Kunstigt lys har flere fordele, der gør det til en værdifuld ressource for plantedyrkning:

 1. Det er tilgængeligt hele året rundt: Uanset årstiden eller vejret, kan kunstigt lys altid leveres til dine planter. Dette er særlig vigtigt i vintermånederne eller i regioner, hvor dagslys er begrænset i lange perioder.

 2. Det kan kontrolleres i forhold til intensitet og varighed: Med kunstigt lys har du fuld kontrol over lysintensiteten og hvor længe planterne udsættes for lyset. Dette gør det muligt at skræddersy lysforholdene nøjagtigt til dine planters behov og kan hjælpe med at optimere deres vækst og udvikling.

 3. Det kan tilpasses til at matche det optimale lys spektrum for en bestemt plantetype: Forskellige planter har forskellige behov for lys spektrum. For eksempel har nogle planter brug for mere blåt lys, mens andre har brug for mere rødt lys. Med kunstigt lys kan du justere spektret af lys, så det passer til de specifikke behov for de planter, du dyrker.

Disse fordele gør kunstigt lys til en meget nyttig ressource for plantedyrkning, især når naturligt sollys ikke er tilstrækkeligt eller ikke er tilgængeligt. Det er dog vigtigt at bruge kunstigt lys korrekt for at undgå at skade planterne. For eksempel kan for høj lysintensitet forårsage bladforbrænding, og for lang lysvarighed kan forårsage stress på planten. Det er også vigtigt at vælge den rigtige type kunstigt lys, da nogle typer lys kan producere for meget varme.

Ulemper ved kunstigt lys

Selvom kunstigt lys har mange fordele, er der også nogle ulemper, der skal overvejes:

 1. Det kan være dyrt i indkøb: Kvalitets lyskilder og det nødvendige udstyr til at drive dem kan være dyre at anskaffe. Dette inkluderer omkostningerne ved selve lyskilderne, samt omkostningerne ved installation og det nødvendige udstyr som reflektorer, ballaster og timere.

 2. Dyrt at drive på grund af høj elpris: Drift af kunstigt lys kræver elektricitet, hvilket kan være dyrt, især hvis du dyrker mange planter eller har brug for at levere lys i lange perioder. Dette er især en ulempe i områder, hvor elektricitetspriserne er høje.

 3. Det kan producere varme, som kan skade planter, hvis det ikke styres korrekt: Nogle typer kunstigt lys, såsom glødelamper og nogle typer af halogenlamper, producerer en betydelig mængde varme. Hvis denne varme ikke styres korrekt, kan det forårsage skade på planterne, såsom bladforbrænding eller dehydrering.

Disse ulemper gør det nødvendigt at tage forholdsregler, når man bruger kunstigt lys til plantedyrkning. Det er vigtigt at vælge den rigtige type lyskilde, styre varmen korrekt og tage højde for omkostningerne ved både anskaffelse og drift. Det er også vigtigt at overveje, om fordelene ved at bruge kunstigt lys opvejer ulemperne i din specifikke situation.

DLI for planter, lær om lys til planter
 • SunLight Quantum board – LED vækstlys 400Watt dæmpSunLight Quantum board – LED vækstlys 400Watt dæmp
 • SunLight Quantum board – LED vækstlys 100Watt dæmpSunLight Quantum board – LED vækstlys 100Watt dæmp
 • Vækstlys LED rund pendel fuldspektrum hvidt lysVækstlys LED rund pendel fuldspektrum hvidt lys
 • Vækstlys LED pendel 60° fuldspektrum hvidt lys SL250WVækstlys LED pendel 60° fuldspektrum hvidt lys SL250W

Lys Spektrum og Dets Betydning

Lys spektrum refererer til de forskellige farver eller bølgelængder af lys. Planter bruger forskellige dele af lys spektret til forskellige vækstprocesser. For eksempel bruger planter mest blåt lys og rødt lys til fotosyntese, mens grønt lys reflekteres af plantens øverst lag, og dermed giver fotosyntese i de dybere lag af bladene og planten, hvilket er grunden til, at planter ser grønne ud.

Uden det grønne lys, vil du få en planter der bliver mere spinkel, og ikke udvikler så mange blade, som derfor ikke kan yder sit bedste.

Optimalt lys spektrum for planter

Det optimale lys spektrum for planter varierer afhængigt af plantetypen og vækststadiet. Generelt har planter brug for mere blåt lys i vækstfasen for at undgå for meget stræk og mere rødt lys i blomstringsfasen.

Når det er sagt, så trives stort set alle planter ganske fint under hvidt fuldspektrum lys i alle vækstfaserne.

Lysintensitet og dens effekt på planter

Lysintensitet refererer til mængden af lys, der rammer en overflade pr. tidsenhed. Det måles normalt i lumen hvis mennesker eller PPFD – fotoner pr. kvadratmeter pr. sekund hvis planter. For høj eller for lav lysintensitet kan have en negativ effekt på planter.

Effekten af for lav lysintensitet

Effekten af for lav lysintensitet på planter er tydelig og kan have alvorlige konsekvenser for deres vækst og udvikling:

 1. Langsom vækst: Utilstrækkelig lysintensitet betyder, at planterne ikke kan udføre fotosyntese effektivt. Fotosyntese er den proces, hvor planter omdanner lysenergi til kemisk energi i form af glukose, som er nødvendig for vækst. Uden tilstrækkeligt lys, vil planterne ikke kunne producere nok energi, hvilket resulterer i langsom vækst.

 2. Svage og tynde stængler: Planter vil strække sig mod lyskilden, hvis lysintensiteten er for lav. Dette resulterer i lange, tynde og svage stængler, da planten bruger sin energi på at vokse i højden i stedet for at udvikle en stærk stamme.

 3. Stræk: Dette er et fænomen, hvor planter vokser længere stængler i et forsøg på at nå en bedre lyskilde. Det er et tydeligt tegn på, at planten ikke får nok lys. Stræk resulterer i svage planter med tynde stængler og mindre blade.

 4. Små blade og blomster: Utilstrækkelig lysintensitet vil også påvirke udviklingen af blade og blomster. Planter, der ikke får nok lys, vil ofte have mindre blade og blomster, da de ikke har nok energi til at understøtte deres udvikling.

Disse effekter viser, hvor vigtigt det er at sikre, at dine planter får tilstrækkelig lysintensitet. Det er vigtigt at overveje placeringen af dine planter, typen af lyskilde, og mængden af lys, de modtager hver dag.

Effekten af for høj lysintensitet

For høj lysintensitet kan have skadelige effekter på planter:

 1. Brændte eller misfarvede blade: Overeksponering for lys kan forårsage skader på plantens blade, hvilket resulterer i brændte eller misfarvede områder. Dette påvirker plantens evne til at udføre fotosyntese og dermed dens evne til at producere energi.

 2. For tidlig aldring af planten: Ligesom med for lang lysvarighed, kan for høj lysintensitet fremskynde plantens aldringsproces. Dette kan resultere i en plante, der ser ældre ud end den faktisk er, og som måske ikke producerer så mange blomster eller frugter som forventet.

 3. Nedsat fotosyntese på grund af skader på klorofyl: Klorofyl er det pigment i plantens blade, der absorberer lys og bruger det til fotosyntese. For meget lys kan beskadige klorofyllet, hvilket nedsætter plantens evne til at udføre fotosyntese og dermed producere energi. Ses især ved lamper der kun består af røde og blå dioder (pink lys).

Det er derfor vigtigt at styre lysintensiteten korrekt for at sikre sund vækst og udvikling af planter. Dette kan indebære at bruge skyggeklæde eller justere afstanden mellem lyskilden og planterne.

Bemærk dog, at ved brug af hvidt fuld spektrum vækstlys ses det problem sjældent, da det trænger længere ind i bladende og hvor energien afsættes jævnt over hele planten.

Lys varighed og dens indflydelse

Sammenligning af forskellige lyskilder

Lys varighed refererer til mængden af tid, en plante er udsat for lys i løbet af en 24-timers periode (læs mere her DLI – Dagligt Lys Integral). Det er også kendt som fotoperiode. Forskellige planter har forskellige behov for lys varighed.

Betydningen af lys varighed

 1. Påvirker plantens vækst og udvikling: Planter bruger lys til fotosyntese, processen hvor de omdanner lysenergi til kemisk energi i form af glukose. Dette er nødvendigt for plantens vækst og udvikling. Hvis en plante ikke får den nødvendige mængde lys (DLI), vil det påvirke dens evne til at producere energi og dermed påvirke dens vækst og udvikling.

 2. Påvirker blomstring og frugtsætning: Lysvarigheden påvirker også en plants blomstrings- og frugtsætningscyklus. Nogle planter, kendt som kortedagsplanter, blomstrer, når dagene er korte og nætterne er lange. Andre planter, kendt som langdagsplanter, blomstrer, når dagene er lange og nætterne er korte. Der er også planter, der er dagneutrale, hvilket betyder, at deres blomstring ikke er påvirket af lysvarigheden.

Det er vigtigt at forstå lysbehovene for de specifikke planter, du dyrker, og at justere lysvarigheden i overensstemmelse hermed. For eksempel, hvis du dyrker en langdagsplante, skal du sørge for, at den får tilstrækkeligt med lys hver dag for at fremme blomstring. Hvis du dyrker en kortedagsplante, skal du muligvis begrænse mængden af lys, den modtager, for at fremme blomstring.

Effekten af for kort lys varighed

Effekten af for kort lysvarighed på planter er betydelig:

 1. Utilstrækkelig fotosyntese: Lys er afgørende for fotosyntese, processen hvor planter omdanner lysenergi til kemisk energi. Hvis en plante ikke får tilstrækkeligt med lys, vil den ikke kunne udføre fotosyntese effektivt, hvilket resulterer i utilstrækkelig energiproduktion.

 2. Langsom vækst: Utilstrækkelig energiproduktion på grund af utilstrækkelig fotosyntese vil resultere i langsom vækst. Planten vil ikke have nok energi til at understøtte sund vækst og udvikling.

 3. Manglende blomstring eller frugtsætning: Lysvarighed påvirker en plants blomstrings- og frugtsætningscyklus. Hvis en plante ikke får den nødvendige mængde lys, kan det forhindre den i at blomstre eller sætte frugt.

Det er derfor vigtigt at sikre, at planter får den nødvendige mængde lys hver dag for at understøtte sund vækst, blomstring og frugtsætning.

Effekten af for lang lys varighed

Effekten af for lang lysvarighed på planter inkluderer:

 1. Stress på planten: Planter har brug for en periode med mørke for at hvile og reparere sig selv. Konstant belysning kan forårsage stress på planten, da den ikke får mulighed for at hvile.

 2. For tidlig aldring af planten: Konstant eksponering for lys kan fremskynde plantens aldringsproces. Dette kan resultere i en plante, der ser ældre ud end den faktisk er, og som måske ikke producerer så mange blomster eller frugter som forventet.

 3. Nedsat fotosyntese på grund af overeksponering for lys: Selvom lys er nødvendigt for fotosyntese, kan for meget lys faktisk nedsætte fotosyntese processen. Dette skyldes, at for meget lys kan skade klorofyllet i plantens blade, hvilket er nødvendigt for fotosyntese.

Det er derfor vigtigt at finde den rigtige balance mellem lys og mørke for dine planter for at sikre sund vækst og udvikling.

Naturligt sollys er den bedste lyskilde for planter, da det indeholder alle farver i lys spektret og har den rigtige balance mellem lysintensitet og varighed. Men det er ikke altid tilgængeligt, og nogle gange kan det være for intens for nogle planter.

Kunstigt lys er en god erstatning for naturligt sollys, især når sollys ikke er tilgængeligt. Det kan kontrolleres i forhold til intensitet og varighed og kan tilpasses til at matche det optimale lys spektrum for en bestemt plantetype. Men det kan være dyrt at købe og drive, og det kan producere varme, som kan skade planter, hvis det ikke styres korrekt.

Tips til Valg af Lyskilde til Dine Planter

Når du vælger en lyskilde til dine planter, skal du overveje følgende faktorer:

 • Plantetypen og dens lysbehov – Se PPFD & DLI.
 • Vækststadiet af planten – spirer, vækstfase eller blomster/frugt.
 • Tilgængeligheden af naturligt sollys.
 • Din budget – Køb kvalitet, billiger i længden.

Generelt er det bedst at bruge naturligt sollys, når det er muligt, og supplere med kunstigt lys, når det er nødvendigt.

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQs)

Hvilket lys er bedst for mine planter?

Naturligt sollys er den bedste lyskilde for planter, da det indeholder alle farver i lys spektret og har den rigtige balance mellem lysintensitet og varighed. Men hvis naturligt sollys ikke er tilgængeligt, er kunstigt lys en god erstatning.

Er kunstigt lys skadeligt for mine planter?

Kunstigt lys kan være skadeligt for planter, hvis det ikke styres korrekt. For høj lysintensitet eller for lang lys varighed kan forårsage stress på planten og nedsætte fotosyntese.

Hvor meget strøm bruger vækstlys?

100 watt vækstlys lampe der er tændt 10 timer om dagen, bruge 1 kilowatt-timer (kWh) om dagen (100 watt x 10 timer = 1.000 watt-timer, eller 1,0 kWh). Hvis du betaler 2kr pr. KWh, bruger du dermed 2 kr om dagen på at have din lampe tændt.

Konklusion

Lys er afgørende for planters vækst og udvikling. Naturligt sollys er den bedste lyskilde for planter, men kunstigt lys er en god erstatning, når sollys ikke er tilgængeligt. Det er vigtigt at vælge den rigtige lyskilde til dine planter og styre lysintensiteten og varigheden korrekt for at sikre optimal vækst og udvikling.