Vækstlys for planter 2023

Plantelamper i vertikal gartneri vækstlys

Vækstlys er ekstremt vigtigt for at sikre ordentlig plante vækst. Hvis dine planter aldrig bliver udsat for den mængde og bølgelængde lys, som de har behov for, vil de aldrig begynde at gro sig store og sunde. Hvis planterne står et sted med minimalt naturligt lys, er kunstigt lys specielt vigtigt for at sikre planternes vækst. I denne artikel kan du blive klogere på præcis hvilken type af vækstlys du har behov for.

 

Kunstig plante vækstlys fremmer planternes vækst på flere forskellige måder

Ved valg af den rigtige LED vækstlys lampe vil dine planter få alt det lys de har brug for.
Plantelys supplere sollys, især i de mørke vintermåneder, når dagtimerne er korte.
Ved at øge længden af “dagen” via kunstigt lys kan man udløse en specifik og forøget vækst og/eller blomstring.

Her er flere grunde til, at vælge LED plantelys:

 1. Du har ikke et lettilgængelig solrigt vindue, med plads til planter.
 2. Du har et køkkenvindue der får god sol om sommeren, men meget lidt sol om vinteren.
 3. Du vil gerne spire dine grøntsager ved hjælp af kunstigt lys.
 4. Du har et drivhus eller orangeri hvor du gerne vil have hurtig voksende og spirende planter.
 5. Dyrkning under kunstig lys giver dig fleksibilitet med hensyn til eventuel begrænset plads, og vækstrater er ikke påvirket af sæson.
 6. LED plantelys kan også bruges til hurtigt at dyrke grøntsager, frugt og blomster på meget korte perioder. fx tomater, jordbær osv.

 

vækstlys lampe pink

Fordele ved kunstigt vækstlys med LED

Driftsomkostninger

En af de vigtigste fordele ved at benytte LED grolys er de lavere driftsomkostninger. LED gropærer og lamper bruger op til 90% mindre energi end sammenlignelige lysstofrør og HPS lamper. LED vækstlys kan bruges som enten en primær lyskilde, eller som supplerende lys, og investeringen vil betale sig selv efter omkring 6 måneder. Den forventede levetid for en LED vækstpære er op til 50.000 timer. Dette er op til 50 gange længere end typiske grolysstofrør og glødepærer.

Købsomkostninger

Selv om indkøbsomkostninger ved LED vækstlys kan være højere end ved lysstofrør og natriumlamper, er de reelle omkostninger ofte lavere, blandt andet fordi du ikke behøver en ballast som også giver energitab. I modsætning til lysstofrør og metalliske damplamper, der har brug for en ballast for at virke, behøver LED vækstlamper ikke en ballast. Du har heller ikke ekstraudgifter til indkøb af en reflektor, da vækstlysets lysdioder typisk har indbyggede reflektorer.

Sæson med vækst

Da klorofyl i planter, belyst med effektiv LED vækstlys, ikke udsættes for de lysbølger som den ikke kan udnytte, kan lysdioder bruges op til 24 timer i døgnet, uden at dine planter bliver overbelastet. Du kan også bruge LED vækstlamper til blot at forlænge dagens lysperiode med 4-6 timer i løbet af vintermånederne. Dette vil udvide dine planters vækstsæson til 365 dage om året.

Fordele for miljøet

Ved skift til LED belysning med et lavt energiforbrug, er du med til at beskytte miljøet. Og da LED har et lavt energiforbrug, er disse lyskilder endda også ideelle til sol- eller inddrevet anlæg, især i fjerntliggende områder uden forbindelse til en fast 230V forsyning. Lysdioder forbruger langt mindre energi end normale lyskilder for planter, hvilket fører til reducerede energiomkostninger.

Fremstillingen af LED lysdioder til plantelys lamper kræver tilmed langt mindre energi end fremstilling af alle andre konventionelle lyskilder, hvilket yderligere begrænser deres miljøindvirkning. Bredspektrede kunstig lys så som metalhalogenlamper (MH), højtryksnatriumlamper (HPS) og lysstofrør producerer en masse lysbølger, som planter ikke kan bruge effektivt. Hvor LED vækstlys kun leverer den del af spektrumet, som planter kan absorber for at få en effektiv og sund vækst.

Minimum varme

LED vækstlys er ikke meget varme at røre ved, og vil ikke forbrænde dine planter som andre lyskilder nemt kan gøre. Den høje varme som typisk afgives af en halogenlampe eller højtryksnatriumlampe kan, på lampens overflade, komme op på mange hundrede grader celsius. Dette store overskud af udstrålet varme bidrager til at øge omgivelsetemperaturen, hvilket kan stresse dine planter. De fleste LED vækstlys opererer med blot et par grader over stuetemperatur, og reducerer dermed afkølingsomkostningerne og stresset på planterne.

Vanding

Grundet LED plantelysets lave arbejdstemperatur, vil det ikke være nødvendigt for planterne at fordampe så meget vand, som de ellers ville under varmere forhold, hvilket formindsker dit vandforbrug, og giver sunde planter.

Fugtighed

LED vækstlys er ideelle til tropiske planter så som Monstrea og bregner, eller andre planter der har behov for en høj luftfugtighed.

Kort fortalt udgør fordelene ved LED vækstlys:

 • Ingen eller meget lille varmeudvikling
 • Ingen varme udstråling(IR) som kan forbrænde planter
 • Mindre el-regning
 • Mindre vandforbrug
 • Hurtig vækst af planterne
 • Miljøvenlig dyrkning
 • Langt længere levetid for dine lamper og planter

Hvilket vækstlys har du brug for?

Først og fremmest er der behov for de rød og blå bølgelængder for at få en god plante vækst. Det er velkendt, at klorofyl, som er indeholdt i det grønne blade i planterne, udfører fotosyntese. Rød og blå er derfor bølgelængder som er mest afgørende for fotosyntese, dog med overvægt af røde bølgelængder. Planterne absorberer det blå lys mellem 430-450 nm og det røde mellem 650-670 nm. Det gælder dog kun planter der har et lag af blade (kimblade – de første blade, der dannes ved et plantefrøs spiring). Herefter bør der skiftes over til lamper der også indeholder de grønne bølgelængder.

– Nyere forskning viser dog, at det ideelle vækstlys også skal indeholde grønne og lidt infrarøde(NIR) bølgelængder for at få stærke planter, mange steder omtales det som fuld spektrum lys (Hvidt+rødt lys). Den viden har alle større producenter af vækstlys allerede taget til sig, som dermed primært producer hvidt lys lamper. Læs mere om hvor meget lys planter har brug for

 

Rødt vækstlys

Rødt lys er i toppen af en plantes lys absorptionsspektrum (660nm), og det bidrager væsentligt til fotosyntese. Når rødt lys kombineres med blåt lys tilskyndes blomstring. Det kan også bruges i højere doser til at stimulere blomstring, såning og frugtsætning. Dog er det pink lys ikke velegnet til større planter, for de store planter er det nemlig mest effektivt at benytte fuld spektrums vækstlys.

Blåt vækstlys

Blåt lys er ideelt primært til vegetativ vækst (blade), og hindre at planter strækker sig for meget. Det er bevist at klorofyl har et andet særskilt absorption område i nærheden af de blå bølgelængder (450 nm). Det blå lys er altså også nødvendig for en morfologisk sund vækst. Samt at der også er et højere indhold af lys energi i de blå-grønne bølgelængder.

Grønt vækstlys

Mange kilder på Internettet angiver at planter ikke bruger de grønne bølgelængder i dagslyset, dette er en meget stor forsimpling af planternes lysbehov. Det er korrekt at klorofyls absorptionsspektrum er stærkest omkring de blå og røde bølgelængder, men de fleste planter har dog stadig brug for de grønne bølgelængder for at trives, da disse bølgelængder trænger længere ind i bladene, og ned langs planten. Dermed formindsker du risikoen for at få forbrændte topskud på planterne, og planten får stærkere stængler samt hurtigere tilvækst.

Bredspektret vækstlys – hvidt dagslys

Tilsammen giver det blå, grønne og røde lys som bekendt hvidt lys, også kaldt bredspektret eller fuld spektrum grolys. Den mest effektive og billigste måde at lave bredspektret/fuld spektrum lys til plantevækst, er at bruge effektive hvide lysdioder, gerne en kombination af kolde og varme dioder, tilsat nogle 660nm og 730nm lysdioder for at booste væksten og blomstersætning.

Hos plantelys.dk kan vi tilbyde både LED vækstlamper og grolys, der er helt ideelle til at give dine planter de bedste mulige vilkår for vækst i dit gartneri, drivhus, orangeri eller indendørs helårsvækst.