Hvor lenge skal Grolys være på?

rund Grolys lampe

Vekstlys for planter har blitt en vesentlig del av moderne hagebruk, spesielt for de som dyrker planter innendørs eller i områder med begrenset naturlig lys.

Hvor lenge bør disse lysene være på for optimal vekst?

Kort fortalt skal vekstlys være på mellom 12-16 timer i døgnet, men dette varierer mye ut fra plantetype og vekstfase.

Les videre for å forstå dybden i dette emnet og lære mer.

Vekstlys, også kalt LED-vokselys, er designet for å etterligne det naturlige spekteret av sollys. Disse lyskildene refererer ofte til lyspærer eller lamper som fokuserer på de blå, grønne, røde og NIR-bølgelengdene som plantene trenger mest.

Det menneskelige øyet ser først og fremst lys i det synlige spekteret, og i tillegg til dette trenger kulturplanter et bredere spekter som spenner fra blått til rødt og infrarødt (fullspektret lys).

Dette spekteret, kjent som PAR-spekteret, og det er alt avgjørende for fotosyntesen og den generelle helsen til planter.

Grolys til potteplanter, hvit

Den naturlige lyssyklusen til planter

I naturen følger plantene en naturlig lyssyklus basert på når solen står opp og går ned.
Dette gir dem en balanse mellom lys og mørke, noe som er avgjørende for helsen deres.

Når du bruker vekstlys, spesielt LED-lys, er det viktig å etterligne den naturlige syklusen så godt som mulig.
Det betyr at plantene også trenger en "nattperiode" der lyset er slått av slik at de kan hvile.

I profesjonelle gartnerier presser de plantenes nattesøvn til mindre enn noen få timer, noe som er greit for å få plantene til å vokse raskt. Men denne minimale nattesøvnen for plantene er mindre egnet for hjemmedyrking, der ikke alle miljøfaktorer er optimale.

Når du dyrker hjemme eller som hobbygartner, er det bedre å gi plantene en natthvile på rundt 6-8 timer per dag.

Lysbehov basert på plantens vekstfase

Spirefase

I spiringsfasen krever plantene mindre lysstyrke, men også en lengre vekstperiode, noe som betyr at vekstlyset bør være på i lengre perioder, ofte opptil 16 timer.
Lyset i denne perioden bør være mer blåhvitt i denne fasen.
Det er imidlertid ikke et krav, ettersom de fleste plantespirer vokser fint under fullspektret lys.

Vekstfasen

Når plantene går inn i vekstfasen, skifter behovet til mer rødt lys (spesielt 660 nm rødt og 730 nm infrarødt lys).
Dette kan oppnås med spesifikke lyspærer eller ved å justere innstillingene på en LED-vokselampe.
I denne fasen kan lyset reduseres til rundt 10-14 timer.

Blomstrings- og fruktfase

I blomstrings- og fruktingsfasen bør lysperioden være enda kortere (simuler en kommende høst), på den annen side bør lysstyrken økes tilsvarende for å støtte plantenes økte energiforbruk til fruktsetting.

Ulike plantetyper og deres lysbehov

Ikke alle planter er skapt like. Noen som Monstera, krever mindre lys, mens andre, som f.eks tomater, krever mye mer. Når du velger vekstlys for planter, er det viktig å ta hensyn til plantens spesifikke behov.

For å finne de spesifikke lysbehovene til plantene dine, har vi noen artikler som forteller deg hvordan du finner plantens behov:

Potensiell risiko ved for mye lys

Selv om det kan være fristende å la vekstlysene stå på 24/7, kan for mye lys faktisk skade plantene dine. Symptomer på lett stress kan inkludere misfargede blader, langsom vekst eller til og med brannskader. Det er viktig å overvåke plantene dine nøye og justere lysmengden etter behov.

Du kan for eksempel installere en lysmåler-APP som kan måle PAR-lysstyrke, som også kalles PPFD, den skal være innenfor anleggets ønskede lysstyrkeområde (Se vår artikkel).

Se også vår artikkel om planters daglige lysbehov (litt teknisk):

grolys paere stikkontakt PAR38 liten stor

Praktiske tips for bruk av vekstlys

Når du vil velge det beste LED-vekstlyset for plantene dine, må du vurdere flere faktorer.

For det første, hvor stort er oppvekstområdet ditt?

Dette vil avgjøre hvor kraftig lys du trenger.

For det andre, hvilken type planter dyrker du?

Ulike planter har ulike lysbehov.

Til slutt, vurder å investere i en timer for lyset ditt slik at det automatisk slår seg av og på, og sikrer at plantene dine får riktig mengde lys hver dag.

Er du i dilemma om hvilken størrelse lys du skal velge, velg en lampe som kan justeres i lysstyrke, gjerne litt kraftigere enn du tror, da den alltid kan skrus ned til ønsket lysstyrke via dimming.

Lukking

For å sikre optimal vekst og helse for plantene dine, er det avgjørende å forstå viktigheten av riktig belysning, spesielt når du bruker kunstig lys.

Hvor lenge lyset skal være på avhenger av plantetype og vekstfase. Generelt bør vekstlys være på mellom 12-16 timer per dag, men det er viktig å justere lyssyklusen basert på plantens spesifikke behov.

Overeksponering kan føre til lett stress, mens utilstrekkelig belysning kan hemme veksten. Ved å velge riktig vekstlys, og ved å overvåke plantene dine nøye, kan du skape det ideelle miljøet for dem å trives i.

Og trenger du hjelp er du alltid velkommen til å kontakte oss i Plantelys for gode råd og veiledning.

FAQ - Vanlige spørsmål

For å bruke vekstlys riktig, må du plassere lyset i riktig avstand fra plantene, slå det på i anbefalt tidsperiode (vanligvis 12-16 timer daglig), og velge riktig lysintensitet og spektrum basert på plantens vekstfase. Overvåk plantenes respons og juster etter behov

Ja, LED-lys kan brukes effektivt til plantedyrking, ettersom de kan tilby et bredt spekter av lys, noe som er avgjørende for plantenes vekst og utvikling. De er energieffektive og avgir minimalt med varme, noe som gjør dem ideelle for innendørs hagedyrking.

Grolys etterligner sollysets spektrum for å fremme fotosyntesen og støtte plantevekst i innemiljøer. De gir den nødvendige lysintensiteten og fargespekteret som planter trenger for å vokse og utvikle seg sunt, selv uten naturlig sollys.

Det beste lyset for planter er et fullspektret lys som etterligner naturlig sollys og inneholder både blå og røde bølgelengder. Blått lys fremmer bladutviklingen, mens rødt lys støtter blomstring og fruktsetting, noe som gjør fullspektret LED-lys ideelt for plantevekst.