PH-värde

PH-värde av matjord

Vad är pH-värde? I takt med att intresset för självförsörjning och hållbar växtodling växer bland både hobbyodlare och professionella odlare blir det allt tydligare att framgång inte bara beror på tur. Det krävs viktiga faktorer för att maximera avkastningen från dina växter.

En ofta förbisedd men avgörande faktor är pH-värdet, som är en av de viktigaste byggstenarna för att säkerställa en god och hälsosam tillväxt hos dina växter. Kort sagt är pH-värdet en indikator på hur "sur" eller "alkalisk" jorden är, vilket kan förklara problem med växternas tillväxt.

Därför har vi tagit fram en kort guide om hur viktigt det är att hålla koll på pH-värdet i dina växter.

Ph-värdet är ett mått på surhetsgraden i en lösning. Det sträcker sig från 0 till 14, där 7 anses vara neutralt. Värden under 7 indikerar surhet, medan värden över 7 indikerar en alkalisk miljö. pH-värdet är avgörande för många biologiska processer och spelar en avgörande roll vid växtodling eftersom det påverkar växtens förmåga att ta upp näringsämnen.

Vad är pH-värdet i matjord?

Matjordens pH-värde kan variera beroende på många faktorer, t.ex. jordtyp, nederbörd och gödselmedel som används. Idealiskt är att pH-värdet i matjorden, där de flesta växter trivs, ligger mellan 5,5 och 6,5. I detta intervall är markens näringsämnen mest tillgängliga för växternas rötter. En obalans i pH-värdet kan leda till näringsbrist, även om jorden är rik på näringsämnen.

Ph-värde matjord

Här är hur vi kan hjälpa till.

I vår strävan att skapa bästa möjliga tillväxt för dina växter har vi flera produkter som kan hjälpa dig att hålla koll på Ph-nivåerna för att säkerställa att dina växter är friska och växer och att de har rätt mängd Ph-värde.
Vi har till exempel flera produkter som kan hjälpa dig att hålla koll på pH-värdet i din jord med hjälp av en PH-mätare, liksom ett mer traditionellt sätt att använda gödningsmedel för att kontrollera PH-värdet. 

Om du klickar på Här, kan du hitta vårt utbud av verktyg som vi använder för att hantera Ph-värdet.

För dem som söker en mer "naturlig" lösning har vi vårt flytande växtgödselmedel i Plagron Lemon Kick, som är ett utmärkt val för att reglera jordens PH-värde och se till att dina växter växer friskt och väl. 

Den här produkten tillför viktiga mineraler som kalcium och magnesium till ditt bevattningssystem, vilket är avgörande för att stärka växternas cellväggar och främja en sund rotutveckling. Genom att använda dessa produkter från Plantelys kan du inte bara uppnå den perfekta pH-balansen, utan också maximera dina växters hälsa och tillväxtpotential.

Genom att använda dessa noggrant utvalda verktyg i ditt trädgårdsarbete ser du till att dina växter får bästa möjliga förutsättningar att växa. 
På Plantelys är vi redo att ge råd och vägledning om det finns några tvivel. 
Du har möjlighet att läsa på om några av våra andra växtljusguider