Guider för odling av blommor och örter

Mikrogrön, mikrogrön, växtgrodd, frögrodd

Lär dig hur man odlar olika växter

När man odlar växter är ljus avgörande för fotosyntesen, och odlingsljus kan användas om det inte finns tillräckligt med naturligt ljus. Dessutom är det viktigt att välja rätt jordtyp, ge vatten och gödning samt se till att ventilationen undviks för att undvika mögel och svamp.

Nedan hittar du ett antal guider och instruktioner för att lyckas med tillväxten av blommor och växter.