Vilkår for bruk:

Ved å delta i belønningsprogrammet godtar du automatisk vilkårene for deltakelse i belønningsprogrammet.

1. Vilkår for deltakelse i programmet.
1.1 Enhver fysisk person kan bli medlem av lojalitetsprogrammet - en forbruker som er registrert på Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer nettsted.
1.2 Ved å registrere deg i programmet gir du dermed administrasjonen av Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer samtykke til behandling av personopplysningene dine som er oppført nedenfor for å inngå og gjennomføre kontrakter om salg/levering av tjenester, informere om varer, arbeider, tjenester og/eller gjennomføre undersøkelser og forskning, deltakelse i lojalitetsprogrammet, inkludert regnskapsføring av oppsamling og bruk av Rewards, for å gi deg de mest fordelaktige persontilpassede tilbudene fra Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer og dets partnere, sende deg e-post, og også tillate deg å overføre eller overlate behandlingen av følgende personopplysninger til andre.
Samtykke gis til behandling av følgende personopplysninger: etternavn, fornavn, patronym, kjønn, fødselsdato, mobil- og/eller hjemmetelefonnummer, e-postadresse, postadresse, informasjon om kjøpshistorikk, inkludert navnene på de kjøpte varene/tjenestene og deres verdi, akkumulerte Rewards, samt informasjon om interesser basert på data om din oppførsel på Internett, i nettverkene til telekommunikasjons- og internettoperatører, nettverk og/eller koalisjon (med deltakelse av partnerbedrifter) lojalitetsprogrammer (heretter kalt personopplysninger). Under behandlingen av personopplysningene dine vil følgende handlinger bli utført med eller uten bruk av automatiseringsverktøy: innsamling, registrering, systematisering, akkumulering, lagring, klargjøring (oppdatering, endring), utvinning, bruk, overføring (levering, tilgang), depersonalisering, blokkering, sletting, destruksjon.
1.3 Fra det øyeblikket deltakeren registrerer seg, kontrollerer deltakeren selv endringen av sine personlige data på sin personlige konto.
1.4 Ved å oppgi uriktige (unøyaktige) opplysninger om seg selv, samt ved utidig endring av utdaterte opplysninger, påtar deltakeren seg risikoen for eventuelle negative konsekvenser forbundet med å oppgi uriktige opplysninger, opp til fratrekk av poeng eller utestengelse fra å delta i belønningssystemet.

2. Opptjening av belønninger.
2.1 Rekkefølgen for opptjening eller avskrivning av belønninger bestemmes av administrasjonen av Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer.
2.1.1 Belønningspoeng kan tildeles for kjøp av varer. Beløpet på belønningene bestemmes av administrasjonen av Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer, gyldighetsperioden for belønninger som er påløpt for kjøp av varer på 180 dager. Belønninger krediteres automatisk til programmedlemmets belønningskonto etter online betaling for kjøpet, med hensyn til mottak av belønningspoeng.
2.1.2 Belønninger kan opparbeides etter beslutning av administrasjonen, i form av kampanjer og salgsfremmende kampanjer.
2.1.2.1 I kampanjen som holdes innenfor rammen av programmet, kan både alle deltakere og deres separate kategorier (målgrupper av forbrukere), bestemt av vilkårene for en bestemt kampanje, delta.
2.1.2.2.2.2 den Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer bestemmer uavhengig: vilkårene og betingelsene for kampanjen; kategorier av deltakere som kampanjen gjennomføres for.
2.1.2.3 Forbrente kampanjebelønninger gjenopprettes ikke.
2.2 Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye merkan etter eget skjønn fastsette andre grunnlag (tilfeller) for opptjening og/eller ikke-opptjening av belønning, herunder for visse kategorier av deltakere.
2.3 Når du krysser med andre kampanjer med ekstra opptjening av belønninger, blir de påløpt for hver posisjon i sjekken for bare en, den mest lønnsomme kampanjen. Opptjening på sjekkbeløpet tar kun hensyn til posisjoner som det ikke var andre kampanjeopptjeninger for.
2.4 Belønninger kan ikke byttes inn i kontanter.
2.5 Deltakeren kan blant annet ikke utføre noen av følgende handlinger: gi, selge eller på annen måte avhende Rewards, eller retten til å motta dem, til andre deltakere eller andre tredjeparter; overføre Rewards eller retten til å motta dem som pant eller på annen måte legge heftelser på dem og/eller retten til å motta dem.
2.6 Balanse og detaljer - Når du klikker på denne lenken, kan brukeren bli kjent med informasjon om antall Rewards på kontoen og detaljene om opptjening og avskrivning av belønningspoeng.

3. Gyldigheten av belønninger
3.1 Gyldighetsperioden for Rewards for kjøp på programdeltagerens konto er 180 dager, og kan endres når som helst etter beslutning fra administrasjonen. Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer.
3.1.1 Hvis medlemmet i løpet av denne perioden foretar et nytt kjøp på Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye merEtter opptjening av Rewards for dette kjøpet, er gyldighetsperioden for alle medlemmets tilgjengelige Rewards i den tilgjengelige rabatten, med unntak av Rewards opptjent på kampanjer, igjen 180 dager (regnet fra dagen for det siste kjøpet på Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye merHvis deltakeren innen 180 dager etter å ha mottatt Rewards som er påløpt for det siste kjøpet, ikke har gjort noe nytt kjøp med opptjening av Rewards, vil Rewards som er tilgjengelige på kontoen hans i den tilgjengelige rabatten utløpe. Forbrukte Rewards kan ikke refunderes.
3.2 Gyldighetsperioden for belønninger som er opptjent som en del av en kampanje, bestemmes av vilkårene for den aktuelle kampanjen, som fastsettes av Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer etter eget forgodtbefinnende.
3.3 Den nåværende statusen for Rewards på Reward-kontoen finnes på deltakerens personlige konto på Balanse og detaljer. For å unngå krav, Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer anbefaler at Medlemmet selv holder oversikt over saldoen av Reward-poeng, samt utløpsdato (utbrenthet) for Rewards som ikke er aktivert i rabatten.

4. Betaling med belønninger
4.1 Når du betaler for et kjøp med Rewards, kan du bruke følgende antall bonuspoeng:
4.1.1 Belønninger kan utbetales for et beløp som ikke overstiger 100% av handlekurven.
4.1.2 Samtidig er varer med rabatter ikke ekskludert fra det totale beløpet på handlekurven for beregning av den tillatte avskrivningen med belønninger etter beslutning fra administrasjonen.
4.2 Belønninger brukes i kronologisk rekkefølge: De med tidligst utløpsdato brukes først.
4.3 Vilkårene for betaling med belønninger kan endres når som helst, etter beslutning fra administrasjonen i Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer.

5. Refusjon av produkter der belønningspoeng deltok.
5.1 Ved retur av varer som helt eller delvis er betalt med Rewards, vil de bli returnert til medlemmets Reward-konto på tidspunktet for returen. Hvis utløpsdatoen for Reward-poengene på tidspunktet for returen er utløpt, vil ikke belønningene bli returnert.
5.2 Hvis en deltaker betaler for to eller flere varer med Rewards og deretter returnerer en av dem, blir Rewards brukt på de returnerte varene tilbakeført til deltakerens Reward-konto. Rewards som er kreditert deltakerens konto, vil være tilgjengelige for rabatt umiddelbart etter at de er returnert til kontoen.
5.3 Hvis kunden ved retur av varene, på tidspunktet for tilbakebetalingen, ikke har nok belønninger på belønningskontoen til å avskrive beløpet som tidligere er påløpt for kjøpet og brukt av kunden, vil det maksimalt mulige antallet belønninger bli avskrevet.

6. Tilleggsregler
6.1 Den Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer kan sende medlemmet informasjon om bonuskontoen, akkumulerte bonuspoeng og endringer i lojalitetsprogrammets regler ved å sende meldinger til mha@sunflux.dk.
6.2 For å informere om nyheter og kampanjer, vil Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer selskapet kan sende ham reklame og / eller markedsføringsinformasjon om varene, arbeidene, tjenestene til Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer og dets partnere, om nyheter og kampanjer ved å sende meldinger til mha@sunflux.dk.
6.3 Hvis deltakeren ønsker å nekte å delta i programmet, er det nødvendig å gå til den personlige kontoen til belønningsprogrammet Balanse og detaljer og klikk på "nekt å delta", og bekreft deretter denne intensjonen.
6.4.1 Hvis deltakeren ønsker å gjenoppta deltakelsen i belønningsprogrammet, er det nødvendig å gå til den personlige kontoen til belønningsprogrammet Balanse og detaljer og klikk på "Fortsett deltakelse", og bekreft deretter denne intensjonen.
6.4.2 En deltaker som har fornyet deltakelsen, beholder alle poeng med en utløpsdato som ikke er utløpt.
6.5 Deltakeren kan bli blokkert i belønningsprogrammet etter beslutning fra administrasjonen. Hvis du ikke er enig i denne avgjørelsen, må du kontakte administrasjonen. I dette tilfellet er det bare nettstedets administrasjon som kan gjenopprette deltakelsen i belønningsprogrammet.
6.6 Programmets gyldighetsperiode er ikke begrenset. Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer har rett til å avslutte programmet når som helst.
6.7 Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer har rett til ensidig å endre vilkårene for programmet når som helst. Programvilkårene med endringer publiseres på programmets nettside på adressen Vilkår for bruk.
6.8 Dokumentet som bekrefter selskapets forpliktelse til å opptjene Rewards på deltakerens konto, er en elektronisk sjekk (eller et annet dokument som bekrefter kjøpet i programmet). Alle krav om opptjening av belønninger vurderes av selskapet bare ved fremvisning av dokumentene som er spesifisert ovenfor.
6.9 Belønninger kan avskrives på initiativ fra selskapet uten forhåndsvarsel til programdeltakeren hvis de ble kreditert deltakerens konto feilaktig, som følge av handlinger fra deltakeren eller en annen person som inneholder elementer av ond tro, eller av andre grunner som er bestemt av beslutningen til Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer Administrasjon.
6.10 Selskapet har rett til å avslutte deltakelsen i programmet til enhver deltaker og blokkere / kansellere belønningskontoen uten varsel i tilfeller der deltakeren: - ikke overholder disse vilkårene, samt vilkårene for andre kampanjer i selskapet; - har gjort eller har til hensikt å gjøre et salg eller kjøp av belønninger til tredjeparter; - tillatt eller har til hensikt å tillate en tredjepart å legge inn en bestilling via sin personlige konto på selskapet; - har gjort eller har til hensikt å tillate en tredjepart å legge inn en bestilling via sin personlige konto på Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer eller i en mobilapplikasjon; - har begått eller har til hensikt å begå handlinger som har betydelige tegn på svindel, bedrageri eller andre manipulasjoner som har forårsaket eller kan forårsake materiell eller moralsk skade og andre negative konsekvenser; - misbruker noen av rettighetene som er gitt deltakeren under programmet; - ikke har fylt ut de obligatoriske feltene i spørreskjemaet/søknadsskjemaet eller har fylt det ut feil, noe som forhindrer bekreftelse av deltakerens identitet; - gir informasjon (feilinformasjon) som er misvisende eller ikke samsvarer med virkeligheten; - i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning; - hvis fakta indikerer at deltakerens kjøp er gjort for forretningsformål, det vil si for deres påfølgende salg / videresalg, eller på vegne av / på bekostning av en juridisk enhet for å utføre aktivitetene til en juridisk enhet, eller på vegne av / på bekostning av en person mottatt fra en gruppe enkeltpersoner, for anskaffelse av utstyr til generell bruk og / eller donasjon.

WupSales - Belønningspoeng for WooCommerce
Organiseringen av belønningssystemet ivaretas av Wupsales. Wupsales er ikke ansvarlig for bruksmetoder og urettferdig bruk av belønningssystemtjenesten til bedragerske formål eller formål som er i strid med lokal lovgivning.
Alle innstillinger og all funksjonalitet for den leverte tjenesten konfigureres personlig av Ditt one-stop-sted for Grolys, kunstgjødsel, frø og mye mer Administrasjon.