Vækstlys for planter 2021

Plantelamper i vertikal gartneri vækstlys

Kunstig plante vækstlys fremmer planternes vækst på flere forskellige måder

Ved valg af den rigtige LED vækstlampe vil dine planter få alt det lys den har brug for.
Plantelys supplere sollys, især i vintermånederne, når dagtimerne er korte.
Ved at øge længden af “dagen” kan man udløse en specifik vækst og/eller blomstring.

Her er flere grunde til, at vælge LED plantelys:

 1. Du har ikke et lettilgængelig solrigt vindue
 2. Du har et køkkenvindue der får god sol om sommeren, men meget lidt sol om vinteren.
 3. Du vil gerne spire dine grøntsager ved hjælp af kunstig lys.
 4. Du har et drivhus eller orangeri hvor du gerne vil have hurtig voksende og spirende planter.
 5. Dyrkning under kunstig lys giver dig fleksibilitet med hensyn til eventuel begrænset plads, og vækstrater er ikke påvirket af sæson.
 6. Kan også bruges til at dyrke grøntsager, frugt og blomster i meget korte perioder. fx tomater, jordbær osv.

 

Fordele ved kunstigt vækstlys med LED

Driftsomkostninger

Den vigtigste fordel ved at bruge LED vækstlys er de lavere driftsomkostninger. LED gro pærerne og lamper bruger op til 90% mindre energi end sammenlignelige lysstofrør og HPS lamper. LED vækstlys kan bruges som enten en primær lyskilde, eller et supplerende lys og investeringen vil betale sig selv efter omkring 6 måneder. Den forventede levetid for en LED vækstpære er op til 50.000 timer. Dette er op til 50 gange længere end typiske grolysstofrør og glødepærer.

Købsomkostninger

Selv om indkøbsomkostninger ved LED vækstlys kan være højere end ved lysstofrør og natriumlamper, er de reelle omkostninger ofte lavere, fordi du ikke behøver en ballast som også giver energitab. I modsætning til lysstofrør og metalliske damplamper, der har brug for en ballast for at virke, behøver LED vækstlamper ikke en ballast. Du har heller ikke ekstraudgifter til indkøb af en reflektor, da vækstlysets lysdioder typisk har indbyggede reflektorer.

Sæson med vækst

Da klorofyl i planten ikke er udsættes for de lysbølger som den ikke kan udnytte effektivt med LED, kan lysdioder bruges op til 24 timer i døgnet, uden at dine planter bliver overbelastet. Du kan også bruge LED vækstlamper til blot at forlænge dagens lysperiode med 4-6 timer i løbet af vintermånederne. Dette vil udvider din plantevækst sæson til 365 dage om året.

Fordele for miljøet

Ved skift LED belysning med et lavt energiforbrug, er du med til at beskytte miljøet. Og da LED har et lavt energiforbrug, så er disse lyskilder ideelle til sol- eller inddrevet anlæg, især i fjerntliggende områder uden forbindelse til en fast 230V forsyning. Lysdioder forbruger langt mindre energi end normale lyskilder for planter, hvilket fører til reducerede energiomkostninger.

Fremstillingen af lysdioder til plantelys lamper kræver tilmed langt mindre energi end fremstilling af alle andre lyskilder, hvilket yderligere begrænser deres miljøindvirkning. Bredspektrede kunstig lys så som metalhalogenlamper (MH), højtryksnatriumlamper (HPS) og lysstofrør producerer en masse lysbølger, som planter ikke kan bruge effektivt. Hvor LED vækstlys kun leverer den del af spektrumet, som planter kan absorber for at få en effektiv og sund vækst.

Minimum varme

LED vækstlys er ikke meget varme at røre ved, og vil ikke forbrænde dine planter som andre lyskilder nemt kan gøre. Den høje varme som typisk afgives af en halogenlampe eller højtryksnatriumlampe kan komme over mange hundrede grader celsius på lampens overflade. Dette store overskud af udstrålede varme bidrager til at øge omgivelsetemperaturen som kan stresse dine planter. De fleste LED vækstlys opererer med blot et par grader over stuetemperatur, og reducerer dermed afkølingsomkostningerne og stresset på planterne.

Vanding

Grundet LED plantelysets lavere arbejdstemperatur, vil planterne ikke behøve at fordampe så meget vand, hvilket formindsker dit vandforbrug, og giver sunde planter.

Fugtighed

LED vækstlys er ideelle til tropiske planter så som Monstrea og bregner, eller andre planter der har behov for en høj luftfugtighed.

Kort fortalt udgør fordelene ved LED vækstlys:

 • Ingen eller meget lille varmeudvikling
 • Ingen varme udstråling(IR) som kan forbrænde planter
 • Mindre el-regning
 • Mindre vandforbrug
 • Hurtig vækst af planterne
 • Miljøvenlig dyrkning
 • Lang levetid for dine planter

 

Hvilket vækstlys har du brug for?

Først og fremmest er der behov for de rød og blå bølgelængder for at få en god plante vækst. Det er velkendt, at klorofyl, som er indeholdt i det grønne blade i planterne, udfører fotosyntese. Rød og blå er derfor bølgelængder som er mest afgørende for fotosyntese, dog med overvægt af røde bølgelængder. Planterne absorberer det blå lys mellem 430-450 nm og det røde mellem 650-670 nm.

Nyere forskning tyder dog på, at det ideelle vækstlys også skal indeholde grønne og lidt infrarøde(NIR) bølgelængder for at få stærke planter, mange steder omtales det som fuld spektrum lys (Hvidt lys). Den viden har alle større producenter af vækstlys allerede taget til sig, som dermed primært producer hvidt lys lamper.

 

Rødt vækstlys

Rødt lys er i toppen af en plantes lys absorptionsspektrum (660nm), og det bidrager væsentligt til fotosyntese. Når rødt lys kombineres med blåt lys tilskyndes blomstring. Det kan også bruges i højere doser til at stimulere blomstring, såning og frugtsætning. Dog er det pink lys ikke velegnet til større planter, mest effektivt er fuld spektrum vækstlys.

Blåt vækstlys

Blåt lys er ideelt primært til vegetativ vækst (blade), og hindre at planter strækker sig for meget. Det er bevist at klorofyl har den anden særskilte absorption område i nærheden af de blå bølgelængder (450 nm). Det blå lys er også nødvendig for en morfologisk sunde vækst. Samt der er også mere lys energi i de blå-grønne bølgelængder.

 

Grønt vækstlys

Mange kilder på Internettet angiver at planter ikke bruger de grønne bølgelængder i dagslyset, det er en meget forsimpling af planternes lysbehov. Det er korrekt at klorofyls absorptionsspektrum er stærkest omkring de blå og røde bølgelængder, men planter har også brug for de grønne bølgelængder for at trives, da disse bølgelængder trænger længere ind i bladene, og ned langs planten. Dermed formindsker du risikoen for at få forbrændte topskud på planterne, og planten får stærkere stængler samt hurtigere tilvækst.

 

Bredspektret vækstlys – hvidt dagslys

Tilsammen giver det blå, grønne og røde lys som bekendt hvidt lys, også kaldt bredspektret eller fuld spektrum grolys. Den mest effektive og billigste måde at lave bredspektret/fuld spektrum lys til plantevækst, er at bruge effektive hvide lysdioder, gerne en kombination af kolde og varme dioder, tilsat nogle 660nm og 730nm lysdioder for at booste væksten og blomstersætning.

Hos plantelys.dk kan vi tilbyde LED vækstlamper og grolys der er helt ideelle til at give dine planter de bedste vilkår for vækste i dit gartneri, drivhus, orangeri eller indendørs helårsvækst.