Energidatabanken's første version af grolys

Du kunne torsdag d. 16. marts 2017 komme til det afholdte Energinet.dk dialogmøde om energidatabanken. På mødet fik du en status på projektet og mulighed for at komme med input til portalens videre udvikling inden for energidata og grolys.
 

På dialogmødet, som fandt sted i Erritsø ved Fredericia, præsenterede Energinet.dk energidatabankens funktioner og brugergrænseflade, og der blev laget op til diskussion af data og input til måling af datakvalitet og databrug. Arrangementet var åbent for alle interesserede. På mødet blev der også diskuteret om mulighederne for LED grolys til planter på nettet.

Et andet efterspurgt emne på dialogmøde om energidatabanken, var hvordan man kan få bedre vækst i en smart garden, ved brug af flydende gødning fra Big Plant Science, som er designet til danske forhold og vandtyper.

Det blev aftalt at på et opfølgende møde om LED plantelys til vækst af planter, vil det blive det blive vurderet om denne form for grolys vil være interessant for en dybdegående evaluering af citrontræ til indendørs opbevaringen om vinteren.

Energy Data Store’ project team launches a new project website

Energinet.dk has a large amount of data and knowledge about the energy system, which is not utilized to its full potential today because of limited visibility and accessibility. Therefore, it is in the interest of Energinet.dk to develop an easy accessible energy data bank over the coming years.