Guide til Bladgødning: Sådan Gøder Du Korrekt

orchid - foliar fertiliser

At gøde direkte på plantens blade kaldes “bladgødning” eller “foliar gødning”. Det er en metode der ofte bliver brugt af planter som normalt ikke er de bedste til at optage fra roden, såsom roser og Orkideer, som ofte kræver lidt ekstra fugt på deres blade for de kan overleve i en længere periode, det gode ved bladgødning er at det er en kilde til  mikronærringstoffer, da der bliver gødet igennem bladende på selve planten. 

Dette er en perfekt mulighed for at få dine planter til at vokse på den rigtige måde, da selv planter der naturligt mangler nærringstoffer , som kan få det igennem bladet istedet

Also read: Den Bedste Gødning – Din guide

Here is a step-by-step guide on how to fertilize your plants through the leaves:

TrinHandling
1Vælg den rette bladgødning Vælg en bladgødning, der passer til din plantes specifikke behov, læs mere om hvilken gødning der vil passe bedst til din plante oppe i vores guide for at sikre dig at bladgødningen du har valgt er den rette. 
2Tidspunkt for anvendelse Det bedste tidspunkt at anvende bladgødning er enten tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen for at undgå, at solen fordamper væsken for hurtigt, hvilket kan reducere effektiviteten, dog er der forskellige antal gange du skal gøde, alt kommer an på hvilken plante du har valgt 
3Forbered bladgødningsopløsningen Det er vigtigt at læse hvordan du kan gøde rigtigt for at sikre dig bladgødningen beskytter din plante på den rette måde, derfor variere det meget fra gødning og plante. 
4

Undgå overvanding Da nogle af de forskellige bladgødninger anbefaler at du kun sprøjter på selve bladende og undgår blomsterne, det er vigtigt at dine planter får den rætte mængde af gødning.

Det er vigtigt at tage hensyn til dine planter og sikre dig at den specialudviklede bladgødning sprøjtes direkte på dine blade og ikke på dine blomster.

 

 

Hvid Orkidé nærbillede

Der er flere gode grunde til at bruge den flydende bladgødning fremfor traditional gødning. 

En af hoved parterne er at det hurtigt absorberes gennem bladende da nærringstofferne allerede er blevet opløøst, hvilke vil give en hurtigere effekt og det kan være meget nyttigt i forkesllige situationer hvor planterne har behov for øjebliklig nærring, f.eks. hvis planter skal vokse hurtigt i perioder med meget vækst. 

Bedre kontrol: Det er nemmere at kontrolere hvor meget hver enkelte plante skal have da det er forskelligt hvor stort behov forskellige planter har behov for. 

Nemt at anvende: Det er nemt at anvende da det ofte er i sprøjte form hvor det er nemmere at fordele rundt og forskelligt på bladende, eller sprøjtes på synlige røder rundt omkring planten, hvilket gør det nemmere at anvende i forhold til traditional gødning da det godt kan være svært at få et ensartet resultat over alt. 

 

The benefits of foliar fertiliser

foliar fertilizer, often referred to as foliar feeding or foliar application, is a method of delivering nutrients to plants by spraying a liquid fertilizer solution directly onto their leaves. The nutrients are taken up through stomata (tiny pores) on the surface of the leaf and then transported to various parts of the plant, including roots, stems and developing fruits. Foliar fertilization is used to supplement traditional soil fertilization methods and is particularly beneficial in certain situations:

 1. Fast Delivery of Nutrients: Foliar feeding provides a quick way to deliver nutrients to plants when they are experiencing nutrient deficiency or stress. As the nutrients are absorbed directly through the leaves, they can be quickly transported to the parts of the plant that need them.

 2. Corrective Deficiencies: When plants show signs of nutrient deficiency, such as yellowing of leaves due to iron deficiency (chlorosis), foliar application of the missing nutrient can help remedy the problem more quickly than waiting for soil-bound nutrients to be taken up by the roots.

 3. Improvement of Nutrient Absorption: Sometimes soil conditions can inhibit the absorption of specific nutrients, even if they are present in the soil. Foliar fertilizers can circumvent these problems and ensure that the plants receive the necessary nutrients.

 4. Stress management: During periods of stress caused by extreme weather conditions, diseases or other factors, plants may have difficulty absorbing nutrients from the soil. Foliar feeding can help deliver important nutrients directly to the plant and help it recover faster.

 5. Micronutrient Application: Some essential micronutrients are required by plants in very small amounts and are often not present in sufficient amounts in the soil. Foliar feeding can provide these micronutrients effectively.

Remember that while foliar feeding can be beneficial in certain situations, it is not a substitute for proper soil fertilization. A balanced approach that includes both soil and foliar fertilization is generally recommended to maintain healthy plant growth and development.

godning for planter

How to carry out foliar fertilization


When preparing a foliar fertilizer solution, it is important to ensure that the solution is well mixed and properly diluted according to the manufacturer's recommendations or agronomic guidelines. Care should be taken not to oversaturate the leaves, which can lead to leaf burn or other adverse effects. Remember that while foliar feeding can be beneficial in certain situations, it is not a substitute for proper soil fertilization. A balanced approach that includes both soil and foliar fertilization is generally recommended to maintain healthy plant growth and development.

Here is a step-by-step guide on how to fertilize your plants through the leaves:

 1. Choose the right fertilizer: Use a water-soluble fertilizer designed for foliar application. These contain nutrients in a form that the plants can easily absorb.

 2. Mix the fertilizer: Follow label recommendations to determine the correct amount of fertilizer to mix with water. Overdosing can harm the plants, so it is important to mix the correct concentration.

 3. Apply early or late: It is best to spray the plants either early in the morning or late in the afternoon to avoid burning the leaves in the direct midday sun.

 4. Use a fine syringe: Apply the fertilizer solution with a spray bottle or pressure sprayer that produces a fine mist. This ensures an even distribution over the leaves.

 5. Spray both sides of the leaves: Be sure to cover both the top and bottom of the leaves, as stomata (the small openings where plants exchange gases) are often found on the underside of the leaf.

 6. Avoid overspray: While it is important to cover the entire leaf, too much liquid can lead to problems such as mold or fungal infections.

 7. Monitor the plants: After you apply foliar fertilizer, keep an eye on your plants to make sure they are responding positively. If you notice signs of damage or burning, you may need to adjust the amount of fertilizer or frequency of application.

 8. Use with caution: Although foliar fertilizers can be very effective, they should not replace regular fertilization of the soil. Use it as a supplement to your normal fertilizer schedule.

Be aware that some plants may not respond well to foliar fertilization, while others may benefit greatly from it. It is always a good idea to do a small test on part of the plant first to make sure it can withstand the treatment.

Hvordan får man den bedste næring og tilskud til dine planter med bladgødning.

 Kort Beskrivelse
NæringsbehovVigtigt at tage hensyn til hvilken plante du har.
TimingDet er bedst at bruge om morgenen eller om aftenen, hvor luftfugtigheden er højst og solen ikke er ligeså intens. 
PåføringDæk alle dine blade så de får den rætte mængde af bladgødning
OvervågningHold øje med hvordan planten reagere, hvis der ikke er vækst kan der skyldes noget andet.
SupplementKan bruges sammen med normal gødning for at sikre dig et bedre resultat, husk at det ikke er en erstatning for vand. 
SikkerhedFølg de standard retningslinjer der kommer med produktet.

Conclusion

Leaf fertilizer is an effective method of delivering nutrients directly to the plant's leaves, which can be particularly beneficial in situations of nutrient deficiency, stress or other challenges. By spraying a water-soluble fertilizer on both the upper and lower sides of the leaves, the plants can quickly absorb the necessary nutrients through the stomata. This method can help improve the overall health of the plant, strengthen its stress management and ensure that important nutrients are delivered efficiently.

However, it is important to remember that foliar fertilizers should not replace traditional soil fertilization methods. A balanced approach combining both soil and foliar fertilization is the most appropriate to maintain optimal growth and development of the plants. When applying foliar fertilizers, it is important to follow the manufacturer's recommendations for proper dilution and application, and to monitor the plants for any reactions.

Ultimately, foliar fertilizers can be a valuable tool in your plant care, especially when used as a supplemental method to address specific needs in your plants.

FAQ - Frequently asked questions

Det bedste tidspunkt på dagen at bruge bladgødning er tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen. Disse tidspunkter minimerer risikoen for at bladgødningen fordamper og sikrer, at planten har tid til at absorbere næringsstofferne effektivt, især før at solen bliver for intens for planterne.

Nej, bladgødning bør ikke ses som en erstatning for jordgødning, men snarere som et supplement. Jordgødning sikrer en dyb og langsigtet tilførsel af næringsstoffer til plantens rødder, mens bladgødning kan tilbyde en hurtig løsning til mangel af nærringstoffer, det samme gælder for vand, der skal stadig vand til selvom man bruger flydende gødning. 

Tegn på, at dine planter kan have brug for bladgødning, inkluderer synlige symptomer på mangel af nærring  som misfarvede blade, langsom vækst eller dårlig blomstring/frugtsætning.